Styrelsen

Ann-Christine Grönholm, ordförande

0500-362804
cisse@vifk.fi

Tomas Manderbacka, kassör
050 3395 098
tomas.manderbacka@gmail.com

Camilla Pundars-Mitts, sekreterare
050-5369665
camilla.pundars-mitts@novia.fi

Olav Hermanson (ordförande damsektionen)
040-5800789
os@hermanson.fi

Markus Nordman
050-9179706
markus@vifk.fi

Tom Kecklund 
050-3008207
tom@multitronic.fi

 

Torbjörn Holmgren (ordförande herrsektionen)

050-3270400

tobbe.holmgren@me.com

*********************************************************************************************

 

Suppleanter:

 

Karl David Långbacka
040-5701666
klangbac17@gmail.com

Jonas Pitkäkangas
045-8650090
pitkakangasj@gmail.com

 

Michael Englund 
050-5416084
Michael.Englund1@gmail.com

Minna Rimpilä (ordförande juniorsektionen)
041-4331048
maro@abo.fi

 

Casper Malmsten

Casper.Malmsten@fi.ey.com

 

Hans Karlsson (Guldgossarna)
050-5962770
hkarlsso@abo.fi