26.11.2018

Höstmöte

VIFK höstmöte 29.11.2018 kl 19

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens höstmöte torsdagen den 29.11.2018 kl 19:00 i
VIFKs kontor på Elisa stadion, Strandlandsvägen 6. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. verksamhetsplan och budget för 2019.
Varje medlem som fyllt 15 år har rösträtt.

Styrelsen