15.02.2019

Kallelse till extra föreningsmöte

VIFK kallar alla medlemmar till extra föreningsmöte onsdag 20.2.2019 kl 18 på VIFKs kontor.

 

Ärende: Val av styrelse

 

Nuvarande styrelse har förslag på kandidater till ny styrelse men deltagande medlemmar får föreslå egna kandidater.

Föreningsmötet fattar beslut och väljer ny styrelse.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen