05.09.2019

Kallelse till VIFK's årsmöte

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens årsmöte!

 

Tid: Torsdag 19.9.19 kl 19

Plats: VIFK's klubblokal (Elisa stadion), Strandlandsvägen 6

 

På mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden, bl.a. bokslut och verksamhetsberättelse för 2018.

 

Alla medlemmar som fyllt 15 år har en röst på mötet.

 

Styrelsen