Vinstforteckning
11.10.2019

Lotteri vinstförteckning

VIFK sommarlotteri vinstförteckning, se foto.
Följande lotter har vunnit:

1827

1479

553

2213

1434

688

1810

2645

1254

1226

195

3290

1288

3094

1064

974

167

2258

1299

1092

598

2079

3677

1243

3228

3391

133

391

1585

3318

3435