14.06.2018

VIFK årsmöte 20.6.2018 klo 18

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens årsmöte onsdagen den 20.5.2018 kl 18:00 i

VIFKs kontor på Elisa stadion, Strandvägen 6. På mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Varje medlem som fyllt 15 år har en röst.

 

Styrelsen