Material

adidas_logo_150.          

          


Här nere hittas ett antal nyttiga skrifter som Du som tränare/ledare har nytta av:


 "Futsal regler"
i korthet  (sve)  >>>   icopdf
FBF:s "All Stars Regler 2014" (sve)   >>>  icopdf
SPL:n "Kaikki Pelaa Säännöt 2015" (fin)   >>>  icopdf
FBF:s  "Verktyg för nivåklassificering av turnering och serier" (sve)  >>> icopdf
FBF:s  "Linjen för ungdomsverksamhet" (sve)  >>>  icopdf
FBF:s "Anpassade Småspel" (fin)  >>>  icopdf
FBF:s "Hjärtat i spelet / 12 st småspel" (sve)  >>>  icopdf
"Learning Thru Play - Small sided games" (eng)   >>>  icopdf
Tekniktävlingsregler 2014 (sve)   >>>  icopdf

Mera läsvärt material från Finska bollförbundet hittas även  >>>  HÄR