Vid skada

  

Promedi sköter om VIFK!
Om du skadar dig:

Boka tid vid Promedi (Glimmergränd 1, 65300 Vasa): telefon 06–3577700. Tidsbokningen är öppen 24h. Du kan också boka via nätet: www.promedioy.fi

Här kan du läsa om vilka skador som täcks av Bollförbundets försäkring och vad du måste göra om du skadar dig: https://www.palloliitto.fi/pelipaikka/kauden-2017-pelipassi-ja-vakuutukset

Mer info: https://www.vektor.fi/henkilovahingot/files/Usein_kysyttyja_kysymyksia_pelipassivakuutuksesta.pdf
Förhandsanmälan
Gör en förhandsanmälan här: https://www.vektor.fi/henkilovahingot/index.php?id=8 inom ett dygn efter att skadan skett. Du kan göra förhandsanmälan utan att du besökt läkare. Du behöver ditt ”PalloID”för att fylla i uppgifterna.

Du betalar själv alla avgifter (behandling, intyg, röntgen osv) i samband med läkarbesöket och söker sedan ersättning. Spara alla kvitton. Försäkringsbolaget betalar endast mot kvitto. Du kan också söka om en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget om du först får ett läkaruttalande från Promedi. Vi rekommenderar att du söker om betalningsförbindelse vid dyra undersökningar, som t.ex. magnetröntgen.

Överbelastningsskador, kroniska eller vanliga sjukdomar täcks ej av försäkringen, men du kan naturligtvis få vård av Promedi också i dessa fall.

Ta kontakt med ditt eget försäkringsbolag om du har en privat olycksfallsförsäkring!


Promedi hjälper dig snabbt upp på fötter igen!
Promedi har förutom allmänläkare också specialister inom flera områden, t.ex. ortopedi. Mer info om kontaktuppgifter och läkarnas specialområden hittar du på Promedis hemsida: www.promedioy.fi


FöretagshälsovårdFöretagshälsovård hos Promedi är en lönsam investering. Be om offert: info@promedi.fi