VIFK Magazinet - INFO

Här hittas alla gamla tidningar

Medverka gärna själv i "VIFK Magazine"

Berätta om ditt lag eller något annat som du tycker att vill dela med dig av...

Har du en kul bild med anknytning till ert juniorlag?
Eller kanske du kan skaffa en?
För att inte tala om att ni har någon i laget som kan skriva och berätta?

I så fall är det bara att ta kontakt, så får ni utrymme i VIFK:s tidning. För att precisera så fyller man en si da i tidningen redan genom att skriva en A4 med normal text och plussa på med en bild. Välj själv om du skriver på finska eller svenska. Ingen skillnad!
I sin nuvarande form kommer VIFK:s tidning ut fem gånger i året. Tidigare ingick den som svenskspråkig bilaga i Vasabladet. Sedan några år talar vi om en tvåspråkig produkt som delas ut via posten. Upplagan är rätt tilltagen. Eller vad sägs om 40.000 ex.? Det är exempelvis större än flertalet dagstidningar i det här landet. Tvåspråkigheten är ungefärlig; det finns ingen millimeterkontroll på att det är prick lika mycket på finska som på svenska. Men i det stora hela är det ungefär så. Föreningens medlemmar är till övervägande delen svenskspråkiga. Men då tidningen går ut till alla hem i nejden så innebär det att en majoritet av mottagarna är finskspråkiga. Varpå det mest logiska är tidningen är möjligast tvåspråkig. Endast ordförandens spalt är på bägge språken.
Sedan 1990 är det undertecknad som har haft hand om blaskan. På flera sätt har tidningen blivit lättare att göra på sistone. För det första har vi en aktiv, skicklig fotograf i Johan Geisor. Dessutom har jag fått förstärkning på översättarfronten. Då jag skriver något på finska blir det nämligen inte alls bra. Fråga vem som helst av mina gamla finskalärare!
Efter att ha bläddrat igenom ett antal gamla exemplar av VIFK:s tidning kan jag intyga att de bästa VIFK-tidningarna ofta är de, där det inte står mitt eget namn under alla texter. Inte för att jag skulle ha drabbats av självkritik helt plötsligt. Det har jag inte. Men redan för omväxlingens skull är det bättre med variation.
Så inte minst därför vore det roligt ifall någon med jämna mellanrum skulle ställa upp med en text.
Själv vet jag inte så där riktigt mycket om något annat än det som berör herrlaget samt de äldre pojklagen. Ja, tekniktävlingarna också förstås. Därför fyller jag på med texter om tjeckisk eller spansk eller svensk fotboll eller vad jag nu har varit med om. Som omväxling går det helt bra att du skriver om något sådant också! Allt måste inte nödvändigtvis handla om just Vasa IFK.
Men de av er som är aktiva med något flicklag alternativt något av de yngre pojklagen kunde mer än gärna berätta lite grann om sitt gäng. Det må sedan gälla organiseringen av laget, futsal, någon turnering som ni har varit på (eller kommer att åka till). Eller så kanske ni har gått samman med ett annat lag i samma åldersklass ? med allt vad detta kan medföra.

Claus Stolpe
e-mail: claus.stolpe@netikka.fi

Bilden:
Redaktören häpnar över vad han själv har skrivit. Detta samtidigt som han trotsar naturlagarna genom att fotografera sig själv via spegeln. Men du kan själv också mer än gärna medverka i "VIFK Magazine"