01.06.2020

Årsmöte 3.6

Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f.
Stadgeenligt årsmöte onsdag 3.6.2020
kl. 19 i VIFKs kansli, Strandlandsv. 6, Vasa.
Stadgeenliga ärenden. Styrelsen