17.05.2023

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls tisdagen den 23.5.2023 kl 19 i VIFKs kansli  Lemonsoftstadion, Strandlandsvägen 6, Vasa. På möter behandlas stadgeenliga ärenden. Kom med och påverka!

Styrelsen