17.01.2022

Corona info


Regionförvaltningsverket har beslutat om begränsningar för Österbottens välfärdsområde. Enligt beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar kan aktören välja tillvägagångssätt för att uppfylla skyldigheterna.

Vasa IFK följer begränsningsbestämmelserna som aktörerna i regionen gjort. Se länkarna nedan för aktuella restriktioner och rekommendationer som gäller för de olika aktörerna/träningshallarna i regionen.

Vasa IFK rekommenderar även alla att fästa extra uppmärksamhet vid följande saker, alltid då man kommer till träningen, åker från träningen samt under träningen:
- Vi rekommenderar att alltid använda mask då det är möjligt.
- Vi rekommenderar att tvätta eller desinficera händerna före och efter träningen.
- Vi rekommenderar att föräldramöten hålls på distans.
- Vi rekommenderar alla spelare att tydligt märka sin drickaflaska.
- Vi rekommenderar inte samåkning till och från träningen.
- KOM INTE PÅ TRÄNING OM DU ÄR SJUK, vi rekommenderar att alla spelare och tränare går igenom checklistan som Vasa Sjukvårdsdistrikt gjort, innan man kommer till träningen.
Botniahallen: www.vaasanseudunareenat.fi
Elisa Stadion: www.elisastadion.com
Fennia arenan: (Följer Bollförbundets rekommendationer)