Foto for sasongkort 4
27.11.2019

Goodwill Black Friday –kampanj

Goodwill Black Friday –kampanj


Vasa IFK, VPS och föreningen Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry arrangerar fredagen 29.11. en Goodwill Black Friday – kampanj! Fjolårets kampanj, som då ordnades för första gången, var en succé. Många som annars inte skulle ha haft möjlighet fick då chansen att njuta av toppfotboll.
Så här fungerar kampanjen: VIFK och VPS donerar lika många säsongskort till Hope ry som vi säljer under fredagen 29.11. Om du köper ditt säsongskort på fredagen gör du alltså samtidigt en god gärning genom donationen. Kampanj-tiden startar på natten kl. 00:00 mellan torsdag och fredag och pågår till kl. 00:00 natten mellan fredag och lördag.
Genom att delta i kampanjen bjuder du på fotbollsupplevelser också till dem som annars inte har möjlighet att delta. VIFK och VPS tycker att fotboll är till för alla. Skaffa dig alltså ett superförmånligt säsongskort under fredagen 29.11. så bidrar du på samma gång till att bjuda på fotbollsunderhållning under ca 40 matcher till någon som behöver det.

Säsongskort:
Kortsidans läktare 59€
Huvudläktaren: 149€
(Du kan köpa kortet via VIFK:s hemsidor, från VPS´ webbutik eller från föreningarnas kontor på Elisa Stadion.)