21.11.2019

VIFK höstmöte

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningens höstmöte!

 

Tid: Fredag 29.11. kl. 17

Plats: VIFK's klubblokal (Elisa stadion), Strandlandsvägen 6

 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. budget och verksamhetsplan för 2020 och val av styrelse.

 

Alla medlemmar som fyllt 15 år har en röst på mötet.

 

Hur vill du att föreningen skall utvecklas?

 

Styrelsen