26.04.2022

Årsmöte

Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f.
Stadgeenligt årsmöte onsdag 27.4.2022
kl. 18 i VIFKs kansli, Strandlandsv. 6, Vasa.
Stadgeenliga ärenden. Styrelsen