02.12.2022

Öppna träningar för damer

Öppna träningar under december.

Välkommen med!

Meddela intresse till Tomi Kärkkäinen  044 317 1210