18.11.2022

VIFK:s höstmöte 30.11.

Föreningens höstmöte hålls onsdagen 30.11.2022 kl 19 i VIFK:s kansli, Lemonsoft Stadion, Strandlandsvägen 6, Vasa.

På mötet behandlas ärenden för höstmötet enligt föreningens stadgar.

Rösträtt har medlem som fyllt 15 år och betalt sin medlemsavgift 2022.

Alla medlemmar hälsas välkomna.

Styrelsen